• Lorem ipsum

De website van HeartsXXL is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld. Het kan echter voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend. Uitzondering hierop wordt gevormd door de algemene voorwaarden van HeartsXXL, waaraan rechten kunnen worden ontleend, indien ze door u uitdrukkelijk zijn aanvaard bij het plaatsen van een of meer bestellingen.

Op alle offertes, producten en diensten van HeartsXXL zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. HeartsXXL behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

HeartsXXL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. HeartsXXL kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HeartsXXL.

HeartsXXL is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.